Aktiviteter i lauget


Aktiviteter i lauget

For kalender 2016/2017 henvises til TEKNIQs hjemmeside:
Klik her

Fra sekretariatet
Du kan komme i kontakt med sekretariatet på telefon: 77 41 15 00 eller e-mail: lauget@tekniq.dk.