Fuldmagtsbærere

Navn Stiller
Allan Hansen City Lokalforening
Annette Høst Hemmingsen Oldermand Søren Schmidt
Bent Gregersen Glostrup Lokalforening
Christian Vind Hansen City Lokalforening
Ervin Frank City Lokalforening
Finn Overby Gladsaxe Lokalforening
Henrik Andersen City Lokalforening
Jan Jeppesen Glostrup Lokalforening
John Frederiksen Frederiksberg Lokalforening
Klaus Storm Pedersen  2. suppleant Vesterbro Lokalforening
Lars Løie Glostrup Lokalforening
Per Axen  1. suppleant Vesterbro Lokalforening
René H. Knudsen Vesterbro Lokalforening
René Rosenqvist City Lokalforening
Steen Rasmussen  3. suppleant Amager Lokalforening
Tommy Nielsen Glostrup Lokalforening

Ud over ovennævnte er Laugets bestyrelse også fuldmagtsbærere.